Menu
X
+
+
+
+
+
+
X

Termeni și condiții Style My Hair

CONDIȚII DE UTILIZARE A APLICAȚIEI

[STYLE MY HAIR]

în vigoare începând cu data de [1 iulie 2017]

Bine ai venit în Style My Hair, aplicația care îți permite să încerci un look total - tuns, colorare și coafare - prin instrumentul nostru virtual și pusă la dispoziție de L’Oréal Professionnel (denumită în continuare „aplicația”).

Te rugăm să citești cu atenție acești Termeni de utilizare care guvernează utilizarea aplicației. (denumiți în continuare „termeni de utilizare”). Prin utilizarea acestei aplicații, îți exprimi acordul fără rezerve cu privire la termenii de utilizare.

Pentru orice solicitare legată de utilizarea aplicației de către tine, ne poți contacta la următoarea adresă: [[email protected]].

AVIZ JURIDIC

Contact: E-mail: [[email protected]] - Număr de telefon: [+33 (0) 1 40 20 00 00]

Director al Publicației: BRUNET MARION

Editor: L'Oréal, o societate pe acțiuni, cu un capital de 112.371.148,20 euro, având sediul social la adresa 14 rue Royale 75008 Paris, înregistrată la Registrul Comerțului din Paris cu numărul 632 012 100, care acționează în numele și reprezentarea brandului său, L'Oréal Professionnel (denumită în continuare „Editorul” sau „noi” sau „nostru/noastră”).

Găzduită de: Ocito, o societate pe acțiuni simplificată, cu un capital de 68.175 euro, având sediul social la adresa 28 Rue de Châteaudun, Paris, înregistrată la Registrul Comerțului din Paris cu numărul 442 144 663 Număr de telefon: +33 (0)1 53 43 08 321. ACCES LA APLICAȚIE

a. Cine poate utiliza aplicația?

Accesarea și utilizarea acestei aplicații este permisă doar persoanelor adulte. Dacă ești minor, va fi necesar acordul prealabil al părinților tăi.

b. Cum să descarc și să accesez aplicația?

Aplicația va fi disponibilă exclusiv pe bază de descărcare electronică, din Apple Store sau Android Store (denumită în continuare „platforma”). Poți descărca de pe Platformă (i) o copie a Aplicației și (ii) o poți instala pe dispozitiv conform instrucțiunilor furnizate în timpul instalării și/sau publicate pe platformă.

Poți descărca și utiliza gratuit aplicația, fără a fi necesar să te conectezi sau să creezi un cont.

Accesul la aplicație și/sau la anumite secțiuni ale acesteia poate impune utilizarea unor coduri PIN. În astfel de cazuri depinde de dvs. să faceți pașii necesari pentru a păstra aceste coduri secrete. Bineînțeles, le puteți schimba oricând. Cu toate aceste, numărul de încercări de accesare a Aplicației și/sau a unei secțiuni poate fi limitat pentru a preveni utilizarea frauduloasă a acestor coduri. Informați-ne dacă ați sesizat orice utilizare frauduloasă. În cazul oricărei încălcări a regulilor stabilite în acești termeni de utilizare, ne rezervăm dreptul de a-ți suspenda accesul.

c. Pe ce dispozitiv?

Instalarea și utilizarea aplicației necesită un dispozitiv compatibil, cu conexiune la internet.

Sunt compatibile următoarele sisteme de operare: iOS 9.0 și versiuni ulterioare / Android 4.1, API 16 și versiuni ulterioare.

Răspunderea pentru orice acțiune legată de acest dispozitiv, precum și pentru orice cheltuieli de telecomunicații suportate în legătură cu instalarea, accesarea și descărcarea aplicației, revin în sarcina ta exclusivă.

Operatorul tău poate percepe costuri suplimentare pentru accesarea internetului de pe un telefon mobil sau de pe o tabletă. Nu vom avea nicio responsabilitate pentru costurile de rețea sau roaming aferente actualizărilor Aplicației.

d. La ce preț?

Prin prezenta, îți acordăm o licență gratuită de utilizare a aplicației.

Orice alte cheltuieli pentru accesarea și utilizarea internetului revin în sarcina ta.

Deși ne străduim să menținem aplicația accesibilă în orice moment, nu îți putem garanta accesul menționat în toate circumstanțele (întreținere, actualizare, caz de forță majoră sau alt motiv în afara controlului nostru).

2. UTILIZARE

a. Licență

Prin prezenta, se acordă o licență la aplicație. Aplicația nu îți este vândută ție.

Începând cu data intrării în vigoare a acestor termeni de utilizare, sub rezerva respectării condițiilor prezentului document, îți acordăm astfel o licență neexclusivă, revocabilă și netransferabilă de utilizare a aplicației, pe durata perioadei de utilizare a aplicației, fără a fi limitată în timp. Teritoriul pentru care se acordă prin prezenta licență de utilizare a aplicației este Austria - Belgia - Franța - Germania - Grecia - Irlanda - Italia - Luxemburg - Olanda - Polonia - Rusia - Portugalia - Spania - Elveția - Regatul Unit - Danemarca - Finlanda - Norvegia - Suedia - Emiratele Arabe Unite - Arabia Saudită - Kuweit - Qatar - Bahrain - Oman - Algeria - Africa de Sud - Tunisia - Egipt - Maroc - Libia - Liban - Iordania - Irak - Iran - Pakistan - Insula Mauritius - Reunion - Turcia - Madagascar - Indonezia - India - Coreea - Cambodgia - Hong Kong - Macau - Malaysia - Filipine - Singapore - Taiwan - Thailanda - Vietnam - Japonia - China - SUA – Canada.

b. Cerințe aplicabile

În raport cu utilizarea aplicației de către tine, ești de acord cu următoarele:

(a) să nu reproduci, să nu copiezi sau să nu utilizezi aplicația în orice alte scopuri decât cele autorizate în mod expres prin acești termeni de utilizare;
(b) să nu încerci (sau să nu încurajezi sau să nu sprijini încercările altor persoane) de a face decodifica, dezasambla sau decompila aplicația, cu excepția scopurilor de interoperabilitate, așa cum sunt definite de lege;
(c) să nu adaptezi, să nu corectezi, să nu actualizezi sau să nu modifici aplicația în niciun fel;
(d) să nu creezi nicio lucrare derivată bazată pe întreaga Aplicație sau pe orice parte a acesteia;
(e) să nu dezvălui sau să nu publici rezultatele testelor de performanță în aplicație, fără acordul nostru scris prealabil;
(f) să nu închiriezi sau să nu sublicențiezi aplicația oricărei terțe părți;
(g) să nu maschezi, să nu elimini sau să nu modifici orice notificare sau referire la drepturile noastre de proprietate;
(h) să nu corectezi orice eroare, anomalie, problemă sau altă disfuncționalitate sau defecțiune care afectează aplicația;
(i) să nu descarci aplicația dacă te afli într-o țară pe care am exclus-o în mod expres;
(j) să nu utilizezi aplicația și/sau să nu publici, prin aplicație, conținut care prezintă terțe părți și/sau lucrări protejate prin drepturi de proprietate intelectuală, fără acordul expres prealabil al deținătorului(lor) drepturilor. Puteți publica publicitate sau conținut publicitar pentru orice produse și/sau servicii concurente cu mărcile grupuli L’Oréal după ce ați obținut consimțământul exprimat anterior de la deținătorii drepturilor relevante. Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, răspunderea pentru conținutul publicat prin intermediul aplicației îți revine în totalitate.

3. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

a. Drepturi de proprietate intelectuală

Dezvoltarea acestei aplicații a presupus investiții semnificative. Aplicația și fiecare dintre elementele incluse (de ex. mărci, imagini, texte, videoclipuri etc.) sunt protejate de drepturile de proprietate intelectuală. Nu va fi autorizat nicio utilizare, reproducere sau reprezentare a Aplicației (integrală sau parțială) în niciun mediu, pentru niciun alt scop, inclusiv, dar fără limitare la scopuri comerciale.

Îți putem pune la dispoziție, prin intermediul acestei aplicații, conținut pe care ești autorizat să-l descarci (denumit în continuare „conținut descărcabil”). Îți acordăm, exclusiv pentru uz personal și privat, gratuit și pentru perioada de protecție legală a drepturilor de proprietate intelectuală, așa cum sunt definite de legile franceze și străine și tratatele internaționale, un drept neexclusiv și netransferabil de utilizare a conținutului descărcabil. Orice reproducere, reprezentare, modificare sau distribuire a aplicației este interzisă. Prin descărcarea sau utilizarea conținutului descărcabil, ești de acord să-l utilizezi în conformitate cu acești termeni de utilizare.

Îți punem la dispoziție o aplicație care îți permite să editezi o imagine (în special pentru a testa virtual o culoare de păr sau o coafură), iar tu iei la cunoștință și ești de acord că vei utiliza această aplicație numai pentru uz personal, în conformitate cu scopul propus. Este interzisă utilizarea acestei aplicații într-un mod care ar putea fi în detrimentul onoarei, reputației sau drepturilor oricărei terțe părți, așa cum este descris mai jos.

b. Drepturi ale terților

Îți reamintim că ai obligația de a obține toate autorizațiile și drepturile necesare de la orice deținător de drepturi relevant în legătură cu orice conținut pe care dorești să-l postezi prin intermediul aplicației, în special, orice fotografii realizate cu clientele tale (în calitate de coafor) în salonul tău, precum și drepturile de proprietate intelectuală și/sau drepturile de proprietate literară, artistică și/sau industrială și drepturile de publicitate (inclusiv dreptul la imaginea cuiva), pentru a-ți permite utilizarea liniștită a unui astfel de conținut. De exemplu, ai obligația de a obține drepturile asupra și cu privire la orice conținut (în special fotografii) care prezintă articole arhitecturale recente, modele publicitare sau modele de îmbrăcăminte care ar putea apărea (acronime, sigle etc.).

c. Conținutul utilizatorului

Prin intermediul acestei aplicații putem pune la dispoziție un spațiu dedicat conținutului publicat de utilizator, precum text, fotografii, videoclipuri, opinii etc. (denumit în continuare „conținutul utilizatorului”).

Prin postarea conținutului utilizatorului prin intermediul aplicației, ne acorzi drepturi de autor, irevocabile, neexclusive, la nivel mondial și pentru perioada de protecție legală a drepturilor de proprietate intelectuală, așa cum sunt definite de legile franceze și străine și tratatele internaționale (inclusiv orice supliment sau modificare a reglementărilor), licență de reproducere, afișare, utilizare, copiere, modificare, adaptare, editare, distribuire, traducere, creare de lucrări derivate din, integrare în alte lucrări, distribuire a unui astfel de conținut al utilizatorului (în întregime sau parțial).

Utilizarea respectivă va fi autorizată pentru toate scopurile de comunicare internă sau externă, corporativă sau financiară, publicitate și pentru toate relațiile publice, în scopuri istorice sau de arhivă ale Grupului L'ORÉAL sau ale afiliaților săi, produsele și/sau brandurile sale, în special pe următoarele suporturi mediatice:

• postare în toate formatele, în cantitate nelimitată,

• presa scrisă, într-un număr nelimitat de publicații,

• editare, într-un număr nelimitat de publicații, în special editarea în scopuri de comunicare internă, inclusiv pentru forța de vânzări și rețeaua de distribuție (angrosiști, retaileri, agenți etc.), de evenimente, pliante pentru congrese, târguri, standuri...; comunicare „business-to-business”, în presa profesională, pentru un număr nelimitat de publicații și/sau cantități;

• publicare în format electronic, computerizat, digital, multimedia, pe internet și intranet, prin orice site web (indiferent de site-ul web și/sau mediu, inclusiv rețele de socializare, precum Facebook, Twitter, YouTube sau Dailymotion), într-un număr nelimitat de apariții și difuzări, prin orice mediu de publicitate (inclusiv prin publicitate la punctele de vânzare cu amănuntul și pe produsele de brand ale Grupului L'ORÉAL (denumite în continuare „suport mediatic”).

Prin prezenta, te informăm că rețelele de socializare menționate sunt platforme deținute de terți și, în consecință, circulația și utilizarea conținutului utilizatorului prin intermediul rețelelor de socializare menționate vor fi guvernate de termenii de utilizare definiți de către părțile terțe aferente. Prin urmare nu vom fi responsabili pentru niciun uz al conținutului de către noi sau de oricare terț în conformitate cu termenii de utilizare definiți de rețelele de socializare, inclusiv, dar fără limitare la, în termenii extinderii și al duratei drepturilor licențiate și îndepărtarea Conținutului. Veți avea responsabilitatea pentru gestionarea oricăror pretenții ale terților referitoare la utilizarea Conținutului în conformitate cu termenii de utilizare definiți pe rețelele de socializare.

În plus, îți reamintim că orice conținut al utilizatorului poate fi menționat pe un motor de căutare și, prin urmare, poate fi accesat de un public din afara aplicației.

Această autorizare ne oferă posibilitatea de a-ți adapta conținutul față de cum a fost publicat inițial și/sau de a face orice clarificări asupra conținutului utilizatorului, după cum vom considera oportun, cu condiția ca acest conținut să nu modifice imaginea sau cuvintele tale.

În plus, folosirea conținutului utilizatorului poate fi însoțită de informații anonimizate precum orașul, țara sau vârsta ta și/sau, dacă le-ai autorizat în mod expres, informații care permit identificarea ta, cum ar fi prenumele sau pseudonimul.

Orice potențial conținut al utilizatorului pe care îl publici prin această aplicație va fi ales de tine și pe propria răspundere. Cu toate acestea, dorim să vă reamintim că acest Conținut de utilizator nu trebuie să intre în conflict cu legislația aplicabilă sau cu standardele acceptate de moralitate sau cu principiile enumerate anterior. În această privință, ne rezervăm dreptul de a elimina în orice moment orice astfel de Conținut de utilizator care nu respectă Termenii aceștia de utilizar, inclusiv Codul de conduită.

În plus, în cazul în care accesezi conținutul utilizatorului creat de un alt utilizator, ești obligat să respecți drepturile utilizatorului respectiv și, în special, nu vei reproduce sau difuza conținutul respectiv publicat prin intermediul altor suporturi mediatice, fără acordul prealabil al utilizatorului respectiv.

4. CODUL DE CONDUITĂ

Susținem valorile toleranței și respectului față de ceilalți.

Din acest motiv, prin utilizarea acestei aplicații, ești de acord:

• să nu transmiți niciun comentariu rasist, violent, xenofob, răuvoitor, nepoliticos, obscen sau ilegal;

• să nu diseminezi niciun conținut care poate fi dăunător, defăimător, neautorizat, rău intenționat sau care încalcă drepturile de confidențialitate sau de publicitate, care incită la violență, la ură rasială sau etnică sau care poate fi calificat drept indecență gravă sau incitare la comiterea anumitor infracțiuni sau delicte;

• să nu utilizezi aplicația în scopuri politice, de propagandă sau de prozelitism;

• să nu publici niciun conținut care face publicitate sau promovează orice produse și/sau servicii ce concurează cu brandurile afișate în aplicație;

• să nu utilizezi aplicația în alt scop decât cel propus, inclusiv prin utilizarea acesteia ca serviciu de matrimoniale;

• dă nu diseminezi nicio informație care poate permite, direct sau indirect, identificarea nominală și specifică a unei persoane, fără acordul prealabil și expres, cum ar fi numele de familie, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul de telefon;

• dă nu diseminezi nicio informație sau niciun conținut care poate fi supărător pentru cei mai tineri;

• să nu intimidezi sau să nu hărțuiești alte persoane;

• să nu desfășori activități ilegale, inclusiv cele care pot încălca drepturile oricărei persoane asupra și cu privire la orice software, mărci comerciale, fotografii, imagini, texte, videoclipuri etc.;

• să nu difuzezi conținut (inclusiv fotografii și videoclipuri) care prezintă minori.

Dacă depistezi conținut al utilizatorului care poate tolera crime împotriva umanității, poate incita la ură rasială și/sau la violență sau care să se refere la pornografia infantilă, trebuie să ne notifici imediat, la următoarea adresă de e-mail [email protected] sau trimițând o scrisoare detaliată, la următoarea adresă: L'Oréal Professionnel – Style My Hair, 14 rue Royale, 75008 Paris - Franța, specificând în e-mail/scrisoare data la care ai descoperit conținutul respectiv, identitatea ta, adresa URL, descrierea conținutului contestat și ID-ul de utilizator al autorului acesteia.

Dacă consideri că orice conținut al utilizatorului încalcă principiile enumerate mai sus, drepturile tale sau drepturile oricărei terțe părți (de exemplu orice încălcare, insultă, încălcare a confidențialității), ne poți trimite o notificare la următoarea adresă de e-mail: [email protected], sau poți trimite o scrisoare detaliată la următoarea adresă: L'Oréal Professionnel – Style My Hair, 14 rue Royale, 75008 Paris - Franța, specificând în e-mail/scrisoare data la care ai descoperit conținutul respectiv, identitatea ta, adresa URL, descrierea conținutului raportat și ID-ul de utilizator al autorului acestuia.

În conformitate cu prevederile articolului 6-I-5 din Legea 2004-575 din 21 iunie 2004 pentru încrederea în economia digitală (Loi pour la confiance dans l'économie numérique), notificarea menționată va conține:

- data notificării;
- va specifica dacă expeditorul este o persoană fizică: numele, prenumele și al doilea prenume, ocupația, adresa, naționalitatea, data și locul nașterii;
- numele și adresa destinatarului sau, dacă este persoană juridică, denumirea și sediul social al acesteia;
- descrierea și locația specifică a faptelor raportate (de exemplu un link URL către conținutul raportat);
- motivele pentru care un astfel de conținut ar trebui eliminat, inclusiv o indicare a prevederilor legale și calificarea (justificările) aplicabile faptelor;
- o copie a oricărei corespondențe trimise autorului sau editorului cu privire la informațiile sau activitățile raportate care solicită întreruperea, eliminarea sau modificarea acestora, sau justificarea că autorul sau editorul nu a putut fi contactat.

În cazul în care notificarea este incompletă, e posibil ca aceasta să nu fie luată în considerare. AVERTISMENT: Fapta oricărei persoane de a raporta orice conținut sau activitate ca fiind ilegal(ă) pentru a obține înlăturarea acestuia/acesteia sau pentru a opri difuzarea acestuia/acesteia, prin transmiterea de informații false sau inexacte, se pedepsește cu un an de închisoare și amendă de 15.000 EUR. .

5. INFORMAȚII CONȚINUTE ÎN APLICAȚIE

a. Dispoziții generale

În plus, îți reamintim că pot apărea inexactități și omisiuni în informațiile disponibile în această aplicație, în special din cauza terților. Prin prezenta, ne angajăm să înlăturăm inexactitățile sau să completăm astfel de informații din aplicație cât mai curând posibil.

b. Informații despre produse și servicii

Produsele și serviciile prezentate în această aplicație nu sunt oferite spre vânzare, ci reprezintă o prezentare generală a gamei de produse și servicii pe care le distribuim în țara în care această aplicație este disponibilă.

c. Sfaturi și instrumente de diagnosticare

Sfaturile oferite în această aplicație și/sau instrumentele de diagnosticare care pot fi puse la dispoziție sunt doar simulări destinate obținerii de sfaturi de specialitate în cosmetică. Informațiile furnizate au scop strict orientativ și nu vor înlocui în niciun caz un diagnostic medical sau o consultație clinică, nici nu pot înlocui un tratament medical. În consecință, nu putem garanta întreaga satisfacție cu privire la sfaturile care rezultă din utilizarea unor astfel de instrumente și nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru modul în care le vei utiliza.

Pentru orice informații suplimentare sau în caz de îndoieli, îți recomandăm consultarea medicului tău.

d. Linkuri hipertext

Linkurile hipertext incluse în aplicație te pot conduce către site-uri publicate de terți și al căror conținut nu îl putem controla. În măsura în care respectivele linkuri hypertext au fost incluse în această Aplicație în scopul unic de a facilita experiența dvs. de navigare pe internet, navigarea pe site-urile web ale terților se va face la decizia și pe răspunderea dvs.

6. DATE CU CARACTER PERSONAL

Ne poți furniza date cu caracter personal, în special atunci când: (i) completaţi Profilul dvs. de păr; (ii) declaraţi o vizită în salon; (iii) vă autentificați; (iv) salvați produsele și articolele dvs. favorite; (v) ne trimiteți un e-mail; (v) răspunzi la un sondaj sau la un studiu.

Toate datele cu caracter personal colectate în aplicație sunt stocate exclusiv pe telefonul tău și nu sunt trimise către L’Oréal sau partenerii săi.

Este posibil să avem acces la datele pseudonimizate pe care le-ai furnizat în lista de mai sus pentru a trimite notificări push relevante pentru tine.

Pentru orice informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, te rugăm să consulți politica noastră de confidențialitate aici.

Pentru a șterge orice date, utilizatorul trebuie să dezinstaleze aplicația de pe telefon.

7. MODIFICAREA APLICAȚIEI ȘI A TERMENILOR DE UTILIZARE

Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări conținutului și informațiilor incluse în aplicație, precum și acestor termeni de utilizare, în special în scopul respectării oricărei noi legislații și/sau reglementări aplicabile și/sau pentru a îmbunătăți aplicația.

Orice modificare îți va fi notificată prin intermediul aplicației, înainte de a intra în vigoare, în conformitate cu acești termeni de utilizare. Cu excepția cazului în care amendamentul cere aprobarea dvs. expresă, utilizarea continuată a Aplicației va fi considerată acceptarea noilor Termeni de utilizare.

8. CREDITE

L’Oréal, o societate pe acțiuni, cu un capital de 112.371.148,20 euro, având sediul social la adresa 14 rue Royale, 75008 Paris, înregistrată la Registrul Comerțului din Paris cu numărul 632 012 100, adresă de e-mail: [email protected], număr de telefon: 0140200000.

9. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Vom depune toate eforturile pentru a menține accesul la aplicație și la conținutul descărcabil, în orice moment. Cu toate acestea, nu putem garanta disponibilitatea și accesibilitatea permanente ale Aplicației. În acest sens, la un moment dat, poate fi necesară suspendarea accesului la întreaga aplicație sau la o parte a acesteia, în special în scopuri de întreținere tehnică.

Se precizează în continuare că internetul și rețelele informatice sau de telecomunicații nu sunt lipsite de erori și că pot apărea întreruperi și defecțiuni. Nu putem oferi nicio garanție în acest sens și, prin urmare, nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de prejudicii care ar putea fi legate de utilizarea internetului și a rețelelor informatice sau de telecomunicații, inclusiv, fără limitare la:

- transmiterea și/sau recepția slabă a oricăror date și/sau informații prin internet;
- orice intruziune externă sau viruși informatici;
- orice echipament de recepție sau rețele de comunicații nefuncționale; și
- orice astfel de defecțiune a internetului care poate împiedica funcționarea corectă a aplicației.

În cele din urmă, răspunderea noastră va fi limitată la prejudicii directe, excluzând orice alte daune sau pierderi de orice fel, mai precis, orice daune indirecte legate de, fără a se limita la, orice pierdere de profit, venit sau fond comercial.

10. LEGEA APLICABILĂ ȘI LITIGII

Acești termeni de utilizare vor fi guvernați de legile din Franța.

Pentru orice problemă, te rugăm să contactezi departamentul nostru de asistență pentru clienți:

[email protected]
+33 1 40 20 00 00
8:00 – 16:00

În conformitate cu regulile aplicabile care reglementează medierea, orice dispută cu consumatorii va fi transmisă, în scris, în primul rând, către departamentul de asistență pentru clienți, la următoarea adresă:

STYLE MY HAIR – L’Oréal Professionnel
14 rue Royale
75008 Paris

După transmiterea sesizării către departamentul de asistență pentru clienți, orice dispută cu consumatorii poate fi transmisă Platformei de reglementare online a litigiilor (Plateforme de Règlement en Ligne des Litiges), în conformitate cu secțiunea 14 din Regulamentul UE nr. 524/2013, care este accesibilă la următorul link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/.]
În cazul în care litigiul nu poate fi soluționat prin respectivul proces de mediere, acesta va fi transmis tribunalelor franceze competente pentru soluționare